Referencje

Zaufało nam już wielu inwestorów. Tylko w ostatnim czasie wykonaliśmy dla nich:

 1. Projekt Zagospodarowania terenu bulwaru nad rzeką Obrą w Kościanie
 2. Koncepcja Zagospodarowania terenu rynku w Miejskiej Górce (projekt w trakcie realizacji)
 3. Projekt rewaloryzacji zabytkowego parku w Pakosławiu
 4. Projekt parku rozrywki dla miejscowości Chojno
 5. Projekt zagospodarowania terenu wokół Urzędu Skarbowego w Legnicy
 6. Projekt zagospodarowania terenu na cele rekreacyjne przy ul. J. Waszczyka w Zielonej Górze
 7. Projekt zagospodarowania skweru przy Rondzie Niepodległości w Lesznie
 8. Koncepcja zagospodarowania terenu wokół zbiornika retencyjnego na rzece Orli dla Gminy Pakosław (projekt budowlany i wykonawczy w trakcie realizacji)
 9. Inwentaryzacja dendrologiczna wokół zabytkowego kompleksu Wieży Ciśnień przy ul. Na Grobli we Wrocławiu
 10. Projekt zagospodarowania terenu zieleni przy Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie koło Warszawy
 11. Koncepcja zagospodarowania terenu gimnazjum w Kościanie
 12. Koncepcja zagospodarowania terenu rekreacyjnego wokół zbiornika wodnego w Krakowie