Projekt zagospodarowania terenu ul. J. Słowackiego w Lesznie