Projekt zagospodarowania terenu przy stadionie w Lesznie