Projekt terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w Pakosławiu