Projekt zagospodarowania terenu gimnazjum w Kościanie