Koncepcja zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w Krakowie